La construcció d’obres noves és un servei integral que involucar desde la planificació i disseny fins la construcció d’un edifici o estructura.