És un servei important para mantenir la funcionalitat i seguretat d’una estructura. Els experts en aquest camp poden ajudar a actualitzar i millorar edificis antics, agregant noves característiques i millorant la seva estètica. També poden abordar problemes de seguretat i estructurals.